Nyheter fra Varsom.no

Alle saker - RSS

Alle saker - RSS
 • Nytt fra EAWS, den europeiske foreningen for snøskredvarsling
  NVE deltok på generalforsamlingen i EAWS utenfor München 12-14 juni. Her var 29 snøskredvarslingstjenester fra 16 land samlet for å vedta nye standarder og prioritere hva som bør forbedres de neste to årene. Karsten Müller, Solveig Kosberg, Markus Landrø og Rune Engeset fra NVE har de siste to årene bidratt i tre arbeidsgrupper, for å legge grunnlaget for nye standarder og bedre praksis. Rune Engeset ble valgt til nye leder for EAWS fram til neste generalforsamling, som arrangeres i Norge i 2019. Informasjon om EAWS og møtet ligger på http://www.avalanches.org.
 • Færre drept i snøskred
  To mennesker omkom som følge av snøskred denne vinteren. Det er de laveste dødstallene på 11 år. Samtidig er det en markant økning i bruken av snøskredvarselet på Varsom.no.
 • Oppsummering fra flom og jordskredvarslingen søndag 11. juni
  Flommen er på retur mange steder i Nord-Norge og i Sør-Norge har det foreløpig regnet fra seg. Som alltid følger Varslingstjenesten for flom og jordskred utviklingen i dagene fremover. Her er en statusoppdatering over forholdene per i dag, søndag.
 • Fortsatt vårsnø med vårskredproblemer i nord
  Det er mye snø i fjellet i Nord-Norge. I høyden er det fortsatt mange steder snø som ikke har vært gjennom en ordentlig gjennomfukting. Når våren for alvor kommer opp i høyden, følger ofte skredproblemer av våte skred, glideskred og sørpeskred. Disse oppstår av ulike årsaker og må håndteres ulikt for at du skal kunne ferdes trygt.
 • Fare for jordskred og flom - hva kan du gjøre?
  I utgangspunktet bør du holde deg unna bratte skråninger med løsmasser og elver/bekker med stor vannføring fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred. Kontakt din kommune hvis du har behov for akutt hjelp ved eventuell flomfare eller skredfare mot ditt hus.
Vindstyrke På land Til sjøs Hastighet
(m/s)

0 - Stille

Røyken stiger rett opp

Speilblank

0 - 0,2

1 - Flau vind

Røyken driver

Små krusninger

0,3 - 1,5

2 - Svak vind

Smått løv beveges

Korte småbølger

1,6 - 3,3

3 - Lett bris

Løv, småkvist rører seg, lette flagg strekkes

Bølgekammer topper seg,
litt skum

3,4 - 5,4

4 - Laber bris

Kvister og smågreiner røres, støv virvles opp

Lengre bølger,
en del skumskavler

5,5 - 7,9

5 - Frisk bris

Mindre løvtrær svaier,
bølgekammer på innsjøer

Middelstore, lange bølger
med lange skumskavler

8,0 - 10,7

6 - Liten kuling

Store greiner rører seg, det hviner i telegraftrådene

Store bølger begynner å dannes, skumskavlene er større overalt

10,8 - 13,8

7 - Stiv kuling

Hele trær rører seg,
tungt å gå mot vinden

Sjøen tårner seg opp, skummet blåser med vindretningen

13,9 - 17,1

8 - Sterk kuling

Kvister brekker, tungt å gå mot vinden

Middels høye bølger av større lengde, sjørokk driver i strimer med vinden

17,2 - 20,7

9 - Liten storm

Store trær svaier, takstein kan blåse ned

Høye bølger, tette skumstrimler, sjøen begynner å "rulle"

20,8 - 24,4

10 - Full storm

Sjelden inne i landet, trær rykkes opp, stor skade på hus

Meget høye bølger, havflaten hvit av skum, tung og støtende rulling

24,5 - 28,4

11 - Sterk storm

Meget sjelden, følges av store ødeleggelser

Ualminnelige høye bølger. Sjøen er dekket av lange, hvite skumflak, sjørokket nedsetter synsvidden

28,5 - 32,6

12 - Orkan

Forekommer meget sjelden, følges av store ødeleggelser

Skum og sjørokk nedsetter oversikten betydelig, sjøen er fullstendig hvit av drivende skum

32,6 -

 

Radio og TV

Module position-9

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie scelerisque ultrices. Nullam venenatis, felis ut accumsan vestibulum, diam leo congue nisl, eget luctus sapien libero eget urna. Duis ac pellentesque nisi.

Module position-11

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie scelerisque ultrices. Nullam venenatis, felis ut accumsan vestibulum, diam leo congue nisl, eget luctus sapien libero eget urna. Duis ac pellentesque nisi.

Innlogging