VEGMELDINGER - Viktigste

14. november 2018

Vindstyrke På land Til sjøs Hastighet
(m/s)

0 - Stille

Røyken stiger rett opp

Speilblank

0 - 0,2

1 - Flau vind

Røyken driver

Små krusninger

0,3 - 1,5

2 - Svak vind

Smått løv beveges

Korte småbølger

1,6 - 3,3

3 - Lett bris

Løv, småkvist rører seg, lette flagg strekkes

Bølgekammer topper seg,
litt skum

3,4 - 5,4

4 - Laber bris

Kvister og smågreiner røres, støv virvles opp

Lengre bølger,
en del skumskavler

5,5 - 7,9

5 - Frisk bris

Mindre løvtrær svaier,
bølgekammer på innsjøer

Middelstore, lange bølger
med lange skumskavler

8,0 - 10,7

6 - Liten kuling

Store greiner rører seg, det hviner i telegraftrådene

Store bølger begynner å dannes, skumskavlene er større overalt

10,8 - 13,8

7 - Stiv kuling

Hele trær rører seg,
tungt å gå mot vinden

Sjøen tårner seg opp, skummet blåser med vindretningen

13,9 - 17,1

8 - Sterk kuling

Kvister brekker, tungt å gå mot vinden

Middels høye bølger av større lengde, sjørokk driver i strimer med vinden

17,2 - 20,7

9 - Liten storm

Store trær svaier, takstein kan blåse ned

Høye bølger, tette skumstrimler, sjøen begynner å "rulle"

20,8 - 24,4

10 - Full storm

Sjelden inne i landet, trær rykkes opp, stor skade på hus

Meget høye bølger, havflaten hvit av skum, tung og støtende rulling

24,5 - 28,4

11 - Sterk storm

Meget sjelden, følges av store ødeleggelser

Ualminnelige høye bølger. Sjøen er dekket av lange, hvite skumflak, sjørokket nedsetter synsvidden

28,5 - 32,6

12 - Orkan

Forekommer meget sjelden, følges av store ødeleggelser

Skum og sjørokk nedsetter oversikten betydelig, sjøen er fullstendig hvit av drivende skum

32,6 -

Alle saker - RSS

14. november 2018

Alle saker - RSS
 • Varsom vant prisen som årets IT-fyrlykt i offentlig sektor
  Juryen begrunner tildelingen med at klimaendringer medfører økt ekstremvær, og dermed behov for gode verktøy for å distribuere brukertilpassede naturfarevarsler
 • Økt snøskredfare i fjellet på Vestlandet fra i kveld
  På grunn av mye nysnø i fjellet forventer snøskredvarslingen at det kan gå noen naturlig utløste snøskred i høyfjellet på Vestlandet. Det er meldt aller mest nedbør i Rogaland og Hordaland. Faren øker i kveld og varer så lenge det er høy nedbørintensitet – trolig til utpå dagen tirsdag.
 • Flommen på Vestlandet og i Ottavassdraget - oppdatert status mandag 15. oktober kl 15.30
  Nedbøren i områdene som har hatt flom siste døgnet har avtatt eller opphørt, og temperaturen har sunket siden i natt. Vannføringstigningen har mange steder flatet ut eller er på veg ned. I nedre deler av Gudbrandsdalslågen er det ventet av vannføringen vil stige litt til og nå oransje nivå.
 • Om flom- og jordskredhendelser i slutten av september
  Intens nedbør førte til problemer med overvann, flom og jordskred/flomskred på Vestlandet i slutten av september. Mer nedbør ventes kommende helg 13.-14. oktober, og det er varslet flom på oransje nivå for deler av Vestlandet.
 • Snøskredhending i september i Troms
  Laurdag 29. september blei ein mann teken av snøskred og hardt skada på nordsida av Bentsjordtind i Malangen utanfor Tromsø.
 • Tørken i Norge. Oppdatert status 2. oktober 2018.
  Etter mye regn i store deler av Norge i september er tørken stort sett over. Perioden mellom svært tørt og svært vått har vist seg å være kort. I store deler av Midt-Norge og Sør-Norge har det de siste ukene vært store utfordringer på grunn av overvann, flom og jordskredfare. Grunnvannstanden er imidlertid fortsatt lavere enn normalt i sørøstlige deler av Østlandet. Målingene på NVEs referansestasjoner viser at grunnvannstanden i dette området nå er økende, men på enkelte steder fortsatt svært lav.
 • Status for flom og jordskredfare, onsdag 26. september 2018, kl 13.00.
  Mandag 24. september varslet NVE flom- og jordskredfare på gult nivå for tirsdag og onsdag for store deler av Vestlandet, Trøndelag og Nordland. I tillegg utstedte Meteorologiske institutt (MET) et varsel om mye regn på oransje nivå for Rogaland og Hordaland, samt gult nivå for Sogn og Fjordane og deler av Nordland. I disse varslene ble det spesielt nevnt fare for overvann i tettbygde område. Varslene ble publisert både på varsom.no og yr.no.
 • Tørken i Norge. Oppdatert status 6. september 2018
  Mye regn i august har ført til høyere grunnvannstand og økt vannføring i vassdrag i store deler av Norge. Det ventes mye regn de neste dagene, og dette vil forbedre situasjonen ytterligere. Det er imidlertid fortsatt svært lav og synkende grunnvannstand i deler av Aust-Agder og i sørøstlige deler av Østlandet.
No upcoming event!
man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30