Nyheter fra Varsom.no

Alle saker - RSS

Alle saker - RSS
 • Følg vannføringa her!
  Følg vannføringen på Sørlandet her. Grafene oppdateres i hovedsak hver time. Grå vertikal linje representerer nå-tidspunktet. Oppfrisk nettleseren for å vise siste data.  Vær oppmerksom på at data overført i sanntid ikke er kvalitetskontrollerte, så feil kan forekomme.
 • Fare for flom og jordskred - hva kan du gjøre?
  I utgangspunktet bør du holde deg unna bratte skråninger med løsmasser og elver/bekker med stor vannføring fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred. Kontakt din kommune hvis du har behov for akutt hjelp ved eventuell flomfare eller skredfare mot ditt hus.
 • Fokus på Varsom, snøskred og kameratredning i skuteropplæringen
  Alle som skal ta skuterlappen til vinteren må gjennom et obligatorisk sikkerhetskurs. God turplanlegging, risikovurdering og kjennskap til snøskredfare skal forebygge ulykker. Det blir enda viktigere å kunne bruke varslene på Varsom.
 • Flommen på Sørlandet 29.9 – 2.10.2017
  Helgen og mandag ble helt utenom det vanlige på Sørlandet. Nedbørmengder på opp mot 300 mm over tre-fire dager førte til rekordstor flom i elver fra Aust-Agder til Rogaland.
 • Oppgradering av GIS-infrastrukturen 2.-3. november 2017
  NVE planlegger en stor teknisk oppgradering av vår GIS-infrastruktur torsdag 2. – fredag 3. november. Det meste av NVEs karttjenester og GIS-tilgang vil være nede disse dagene.
Vindstyrke På land Til sjøs Hastighet
(m/s)

0 - Stille

Røyken stiger rett opp

Speilblank

0 - 0,2

1 - Flau vind

Røyken driver

Små krusninger

0,3 - 1,5

2 - Svak vind

Smått løv beveges

Korte småbølger

1,6 - 3,3

3 - Lett bris

Løv, småkvist rører seg, lette flagg strekkes

Bølgekammer topper seg,
litt skum

3,4 - 5,4

4 - Laber bris

Kvister og smågreiner røres, støv virvles opp

Lengre bølger,
en del skumskavler

5,5 - 7,9

5 - Frisk bris

Mindre løvtrær svaier,
bølgekammer på innsjøer

Middelstore, lange bølger
med lange skumskavler

8,0 - 10,7

6 - Liten kuling

Store greiner rører seg, det hviner i telegraftrådene

Store bølger begynner å dannes, skumskavlene er større overalt

10,8 - 13,8

7 - Stiv kuling

Hele trær rører seg,
tungt å gå mot vinden

Sjøen tårner seg opp, skummet blåser med vindretningen

13,9 - 17,1

8 - Sterk kuling

Kvister brekker, tungt å gå mot vinden

Middels høye bølger av større lengde, sjørokk driver i strimer med vinden

17,2 - 20,7

9 - Liten storm

Store trær svaier, takstein kan blåse ned

Høye bølger, tette skumstrimler, sjøen begynner å "rulle"

20,8 - 24,4

10 - Full storm

Sjelden inne i landet, trær rykkes opp, stor skade på hus

Meget høye bølger, havflaten hvit av skum, tung og støtende rulling

24,5 - 28,4

11 - Sterk storm

Meget sjelden, følges av store ødeleggelser

Ualminnelige høye bølger. Sjøen er dekket av lange, hvite skumflak, sjørokket nedsetter synsvidden

28,5 - 32,6

12 - Orkan

Forekommer meget sjelden, følges av store ødeleggelser

Skum og sjørokk nedsetter oversikten betydelig, sjøen er fullstendig hvit av drivende skum

32,6 -

 

Radio og TV

Innlogging