Fosfor er essensielt for alt liv på jorden, akkurat som oksygen og karbon. Problemet er at vi er i ferd med å gå tomme for nettopp fosfor – og det finnes ingen plan.

«Det trengs en global plan for fosfor-resirkulering!» slo forskerne fast på den første nordiske fosforkonferansen, som fant sted i Malmø i oktober. Men selv om vitenskapsfolk for lengst har slått alarm om problemet, har ikke saken blitt viet særlig mye oppmerksomhet. Og det finnes så langt ingen plan, hverken nasjonalt, regionalt eller internasjonalt.

Samtidig som både antall mennesker og kjøttforbruket går oppover, er verdens fosfatreserver i ferd med å gå tomme. Nøyaktige tall finnes ikke, men forskere anslår at det maksimalt er snakk om noen få hundreår til det er helt slutt, og at utvinningstoppen – «Peak Phosphorus» – vil nås i løpet av de neste par tiårene.

Alle levende organismer er avhengige av fosfor (et grunnstoff med sympolet P i den periodiske tabell), som altså forekommer i naturen som fosfat. Vi mennesker får i oss fosfor gjennom maten vi spiser, som igjen kommer fra fosfor som plantene tar opp gjennom jorda. Uten tilgang på fosfor, ingen planter. Uten planter, ingen mat.

Med mindre forbruket radikalt reduseres, vil dette føre til sterkt økende priser og en verdensomspennende matvarekrise i vår levetid.

No upcoming event!
man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31