45 millioner kroner i erstatninger

Det er fylkesmannen som behandler søknader om erstatning, og så langt er omtrent 95 prosent av dem ferdig behandlet. I 2016 ble nesten 45 millioner kroner utbetalt i erstatning for husdyr tapt til rovvilt. Dette er erstatning for rundt 17 550 sau og lam. Til sammenligning ble 20 300 sau og lam erstattet som tapt til rovvilt i 2015. Antall søknader om erstatning og antall omsøkte dyr tapt til rovvilt har gått ned de seinere år. Fjorårets erstatning for tap av sau og lam til rovvilt er dermed på et historisk lavt nivå siden 2000.

Antall sau på utmarksbeite på landsbasis i Norge har økt noe i samme periode, men innenfor ulvesonen og innenfor de fleste forvaltningsområdene for bjørn har det vært en ønsket nedgang av sauedrift og frittgående sau på utmarksbeite for å forhindre tap. I disse områdene går sau i stor grad på inngjerdet beite.

Innlogging

Kalender

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30