Rovdyr

Antallet søknader om og utbetalinger av erstatning for tap av sau til rovvilt fortsetter å synke. Sammenholdt med en sterk nedgang i antall påviste rovviltskader tyder tallene på at forebyggende tiltak har hatt effekt.

Tallene for erstatningsoppgjøret for tap av sau til rovvilt i 2016 er nå tilgjengelig på rovbase.no. I fjor søkte 1 351 sauebruk om erstatning fordi bøndene mente sauer var tatt av rovvilt i løpet av beitesesongen. Til sammenlikning søkte 1681 om rovvilterstatning i 2014 og 1435 i 2015.

Stortinget har fastsatt en todelt målsetting for rovvilt. Den innebærer å oppnå de nasjonale målene som er satt for størrelsen på bestandene, samtidig som skadene holdes på et lavest mulig nivå. Å fastslå hvor mange sau som skades på utmarksbeite årlig er derfor viktig, for å kunne vurdere om målet om å redusere tapene nås.

Innlogging

Kalender

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30