Kringkastingsrådet drøfter og uttaler seg om NRKs innholdsproduksjon og tilbud.

 

Hva gjør Kringkastingsrådet

 

Kringkastingsrådet er et offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om det tilbud som tilbys publikum.

Rådet uttaler seg om saker både på eget initativ, etter klager fra publikum og i saker kringkastingssjefen forelegger rådet.

NRKs styre og kringkastingssjefen kan også innhente rådets uttalelser i administrative og økonomiske saker. Kringkastingsrådets oppgave er nedfelt i Lov om kringkasting av 1992.

 

Hvordan oppnevnes Kringkastingsrådet?

 

Kringkastingsrådet består av 14 medlemmer med personlige varamedlemmer. Stortinget oppnevner åtte medlemmer, hvorav ett medlem er lederen av Samisk programråd. Kongen i statsråd oppnevner seks medlemmer, deriblant leder og nestleder. Medlemmenes funksjonstid er fire år.

 

NRKs ledelse med kringkastingssjefen i spissen deltar på alle rådets møter.

 

Sitter i Kringkastingsrådet:

Oppnevnt av Kongen i statsråd:

 • Leder: Per Edgar Kokkvold, Drøbak
 • Nestleder: Kjersti Thorbjørnrud, Oslo
 • Medlem: Vebjørn Selbekk. Moss
 • Medlem: Beate Bø Nilsen, Sortland
 • Medlem: Torgeir U Nærland, Bergen
 • Medlem: Elin Ørjasæter, Oslo

Vara for de enkelte:

 • For leder: Rune Hetland, Vikebygd
 • For nestleder: Inger-Gunn Sande. Brønnøysund
 • Selbekk: Henning Warloe, Bergen
 • Bø Nilsen: Buhsra Ishaq, Oslo
 • Nærland: Erik Knudsen, Bergen
 • Ørjasæter: Randi Wenche Haugen, Trondheim


Oppnevnt av Stortinget:

 • Medlem: Sigvald Oppebøen Hansen, Nissedal
 • Medlem: Mette Gundersen, Kristiansand
 • Medlem: Afshan Rafiq, Oslo
 • Medlem: Marvin Wiseth, Trondheim
 • Medlem: Finn Egil Holm, Sande i Vestfold
 • Medlem: Filip Rygg, Frogner
 • Medlem: Torvild Sveen, Biri​
 • Katri Sarak Somby (Samisk programråd)

Vara for de enkelte:

 • Oppebøen Hansen: Espen Granberg Johnsen, Lillehammer
 • Gundersen: Inger Løite, Sundebru
 • Rafiq: Elizabeth Skogrand, Røyken
 • Wiseth: Jens Johan Hjorth, Tromsø
 • Holm: Fredrik Färber, Oslo
 • Rygg: Thor Bjarne Bore, Stavanger
 • Sveen: Line Gaare Paulsen, Oslo
   
No upcoming event!
man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31